Warsztat

WARSZTAT

ABC doceniania i feedbacku w pracy

Termin: 11 marca 2024

Formuła: online na żywo

Prowadząca: Anna Macnar

Harmonogram warsztatu

 • Demografia i oczekiwania kandydatów na rynku pracy
 • Motywowanie, docenianie, ocenianie, feedback w pracy – porządek w definicjach
 • Transparentność doceniania, docenianie vs chwalenie
 • Strategia doceniania i feedbacku vs strategia biznesowa firmy
 • Trzy poziomy strategicznego doceniania: codzienne, nieformalne i formalne
 • Języki doceniania w pracy
 • Metodologia skutecznego feedbacku w firmie
 • Odpowiedzialność kierownictwa w tworzeniu strategii doceniania i feedbacku w firmie
 • Strategia doceniania w firmach (planowanie, cele strategii (SMART), formy doceniania, narzędzia/aplikacje, częstotliwość, komunikacja)
 • Niskokosztowe i/lub bezkosztowe sposoby doceniania w firmie
 • Skuteczne docenianie i feedback zespołu współpracującego zdalnie
 • Docenianie a czas, czyli długoterminowe kształtowanie kultury doceniania w zespołach w praktyce